Krantenartikel + Jaarlijkse vergadering Castlemilk Moorit Schaap

Danny Vanuytsel in de ban van het zeldzame Castlemilk Moorit schaap

HBVL Danny Vanuytsel in de ban van het zeldzame Castlemilk Moorit schaap

27/05/2015 HET BELANG VAN LIMBURG (door Dirk Macquoy) HAM

In Genendijk houdt Danny Vanuytsel zich bezig met het kweken van het Castlemilk Mooritschaap. “Het Castlemilk Mooritschaap is een primitief schapenras dat ooit door de Vikingen naar Groot-Brittannië werd overgebracht. Omdat het om een oerras gaat, heeft het weinig bijkomende zorgen nodig en is het ook weinig vatbaar voor allerlei schapenziektes. Het ras was bijna uitgestorven want in Groot-Brittannië bleven er enkele tientallen jaren geleden slechts een tiental dieren over." Uiteindelijk zijn er ook een aantal van deze dieren in Ham beland. Omdat de ezels van Danny de weide in de zomermaanden niet kort genoeg konden houden, kregen zij in 2005 het gezelschap van een uit Nederland geïmporteerde Soay ooi met ooilam en een onverwante jaarling ram. "In de daaropvolgende jaren kwamen er enkele volwassen ooien bij en werd er jaarlijks een andere fokram ingezet", zo vertelt Danny. "Eind 2008 kwam een zeldzame Castlemilk Moorit stamboekram de kudde vergroten en een jaartje later kreeg hij het gezelschap van 3 stamboekooitjes en nog een jaarling rammetje uit een andere bloedlijn. Vijf jaar geleden werd in Genendijk het eerste Castlemilk Moorit lam geboren." Intussen is Danny Vanuytsel in de ban van het Castlemilk Mooritschaap en werd de Castlemilk Moorit Rasvereniging België opgericht. "Deze verenging is een aanspreekpunt voor alle fokkers en andere liefhebbers van dit zeldzame schapenras. Onze doelstelling is om het schapenras in stand te houden en verder te ontwikkelen. Omdat het ras bijna uitgestorven was, beschikken we maar over een beperkte genetische basis. Daarom wordt er jaarlijks een populatiestudie gemaakt om de genetische diversiteit zo breed mogelijk uit te breiden."